چه به اندازه حداقل سنگ آهن برای ججنج است

بيت /چه به اندازه حداقل سنگ آهن برای ججنج است

Top