که در آن تجهیزات معدنی تولید شده است

بيت /که در آن تجهیزات معدنی تولید شده است

Top